FANDOM


Atškirību starp zinātni un populārzinātni noteikt ir tik grūti, ka par vienīgo pilnvaroto personu, kas ir tiesīga izlemt kas ir populārzinātne un, kas ir zinātne, ir atzīts Juris Šimis.

Kontraargumentācijā ar kādu nevienam nezināmu personu, izskanējis apgalvojums, ka zinātne ir viss, kas ir izdevīgs Jurim, bet populārzinātne - tas, kas Jurim nav izdevīgs. Tiesa, šī tēze nav oficiāli apstiprināta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.